1. Home
  2. เทคนิคการทำวิดีโอในรูปแบบต่างๆ
  3. ถ่ายแล้วไม่เต็มจอ ทำยังไงดี

ถ่ายแล้วไม่เต็มจอ ทำยังไงดี

ถ่ายแล้วไม่เต็มจอ วิธีแก้ไข คือ เราต้องถ่ายเป็นแนวนอน

คำตอบนี้มีประโยชน์ สำหรับคุณไหมครับ ?

คำตอบที่เกี่ยวข้อง

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support